Hur fungerar rutavdraget?

Från och med den 1 augusti 2016 omfattas IT-tjänster i hemmet av RUT. Avdrag kan göras för IT- och närliggande tjänster som utförs i hemmet och det är teknikerns arbetstid som är avdragsgill. Som kund faktureras du endast det belopp du ska betala, d.v.s. summan efter avdrag. Du behöver endast uppge ditt personnummer så hanteras administrationen gentemot Skatteverket av Borås IT.

Rutavdragets storlek

Typ av skattereduktion Max procent av arbetskostnaden Max per person och år
Rutavdrag för dig under 65 år 50 % 25 000 kr
Rutavdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång 50 % 50 000 kr

Mer info på Skatteverket

 

Vad kan vi hjälpa dig med?

  • Nätverk, router, modem, wifi, mobilt bredband & fiber
  • Datorer, smartphones & surfplattor
  • Support av bl.a. Office-paketet, Adobe Photoshop m.fl.
  • Rensning av virus, trojaner, malwares och ransomware
  • Backup, säkerhet och program
  • Rådgivning och handledning
  • Skrivare & skanner
  • TV & ljud ihopkopplad med IT-utrustning

 

Hur betalar du?

Vi fakturerar med betalningsvillkor 10 dagar netto. Halva arbetskostnaden är redan dragen och vi hanterar alla uppgifter till Skatteverket direkt.